Tâm sự

Nếu yêu thật lòng, người ta đã chẳng dễ dàng buông bỏ…