Xã hội

Nếu trả lời ‘có’ cho 18 câu hỏi dưới đây thì chị em hãy nói ‘không’ với người đàn ông đó!