Tâm sự

Nếu tình không phải của ta, hãy cứ để gió cuốn bay đi