Tâm sự

Nếu thương em, người ta đã không bỏ mặc em như thế!