Tâm sự

Nếu như anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, em cũng chẳng cần tạm bợ