Thời trang

Nếu không muốn “lạc quẻ”, hãy tránh mặc những trang phục này khi đi dự tiệc cưới!