Tâm sự

Nếu em chưa sẵn sàng kết hôn, liệu anh có thể vì yêu em mà đợi?