Tâm sự

Nếu cuộc đời không cho ta làm một người yếu đuối thì hãy trở nên kiên cường, em nhé