Tình yêu

Nếu có một ngày em im lặng, anh sẽ lo lắng mà chạy đi tìm em ngay chứ?