Tình yêu

Nếu chưa dứt tình với người cũ thì đừng yêu người mới