Tôi kể

Nếu ai đã đọc thì nên đọc cho hết nhé, xin cảm ơn