Tâm sự

Năm nay 27, vẫn chưa cưới, làm ơn không hỏi!