Sống

Nắm lấy tay anh, chúng ta cùng nhau đi đến cuối cuộc đời