Sống

Nắm chặt tay nhau nhé, chúng mình sẽ cùng nhau già đi, thế là đủ hạnh phúc