Tình yêu

Muốn quên đi tình cũ có nên cắt đứt liên lạc sau khi chia tay?