Tâm sự

Muốn có một người vợ tốt, trước hết hãy là một người chồng tốt!