Tình yêu

Muốn biết yêu hay không yêu, đừng nghe bằng tai mà hãy nhìn bằng mắt