Tâm sự

Mùa thu gõ cửa, em biết đã đến chuỗi ngày nhớ anh cồn cào