Tâm sự

Một khi đàn ông đã không hiểu và không muốn hiểu, đàn bà hy sinh chỉ là dư thừa