Tâm sự

Mong ngày mai, ngày kia và mãi mãi, trái tim em không còn tổn thương