Tâm sự

Mong em sẽ là lý do để người dốc lòng thương yêu…