Review sách

Mọi thứ vẫn thế chỉ lòng người thay đổi – Thứ sâu hơn biển cả trên đời, chính là lòng người