Tâm sự

Mỗi người được cho sẵn khuôn mặt, nhưng chúng ta tự tạo nên vẻ ngoài của mình!