Tâm sự

“Mỗi người đều là một cái cây cho những người khác”