Tình yêu

Mỗi khi cô gái của bạn buồn đi một lần, thì tình cảm cũng sẽ vơi đi một ít