Sống

Mới 11 tuổi nhưng “doanh nhân” Bống chè bưởi đã gọi được vốn gần 1 tỷ ở Shark Tank cho dự án của mình