Tình yêu

Lúc mới yêu, đàn ông sẽ dành cho em muôn điều dịu dàng nhất