Xã hội

Lọ mọ quên nọ, quên chai: Những hình ảnh trớ trêu và hài hước xảy ra khi chúng ta vô tình đãng trí