Tâm sự

Lấy chồng như đánh bạc, cầm trong tay quân bài tốt cũng không bằng biết cách chơi