Sống

Là động vật ăn thịt nhưng tại sao nhiều boss mèo lại thích ăn cỏ?