Tâm sự

Là con gái, đừng vì vài ba câu nói của người khác mà vội thương thầm nhớ trộm rồi tự u sầu