Sống

Kỳ dị: Nước biển “hóa” màu đỏ do máu cá voi tại vùng đảo Faroe