Tâm sự

Không thể đến bên nhau vì lý do ngỡ bình thường mà lại nghiêm trọng, sau 5 năm đấu tranh và cái kết