Xã hội

Không smartphone, không trà sữa, đây mới là những thứ làm nên tuổi thơ dữ dội của thế hệ 9X