Tình yêu

Không phải đôi giày nào đẹp cũng có thể tùy tiện xỏ chân vào, và trong tình yêu cũng vậy thôi