Tâm sự

Không ai biết được, trạm dừng kế tiếp sẽ cùng ai ly biệt, cùng ai tương phùng?