Xã hội

Khoa học đã chứng minh: Đây là lí do vì sao càng thông minh, khả năng Ế càng cao