Tình yêu

Khi thấy người bạn yêu có những điều này, hãy hiểu rằng bạn sắp mất cô ấy rồi