Tôi kể

Khi nước mắt ngừng rơi, đàn bà tàn nhẫn hơn bao giờ hết