Tâm sự

Khi người ta không còn yêu bạn, họ bỗng nhiên trở thành người bận rộn nhất trên đời