Tình yêu

Khi người đàn ông đủ chân thành thì người phụ nữ ắt sẽ đặt niềm tin