Tâm sự

Khi không có tiền, người đầu tiên coi thường bạn chính là người thân!