Tâm sự

Kẻ ngốc mới tính toán thiệt hơn. Người thông minh chỉ cần phúc hậu