Gia đình

Hỡi các anh chồng, nếu các anh cứ đối xử với vợ thế này và coi đây là lời nói khi đang ấm ức thì các anh đã lầm to!