Tình yêu

Hóa ra điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là không yêu mà là đã từng yêu!