Tâm sự

Hỡi người, trân trọng những gì bạn đang có đi… mất đi rồi chẳng tìm lại được đâu