Sống

Hãy sống như bông hồng gai – kiêu hãnh và định kiến