Sống

Hãy ngưng nguỵ biện cho những tật xấu của bạn bằng câu nói :” Con người không ai là hoàn hảo”.