Sống

Hãy ngừng giận dữ, vì công việc của chúng ta là yêu thương