Tình yêu

Hãy mong là tình cuối, đừng trở thành tình đầu “dở dang” của ai đó